top of page

ontruimingsoefeningen

Beschrijving

Tijdens een ontruimingsoefening oefen je de alarmering- en ontruimingsprocedure zoals deze in het ontruimingsplan is beschreven. Je oefent op je eigen werkplek, met je eigen BHV-team en met de BHV voorzieningen op locatie.

Programma

​In overleg met u wordt besloten welke ontruimingsoefeningen gewenst zijn om te trainen.
Save a Life kan de volgende ontruimingsoefeningen voor uw bedrijf organiseren:

• Table-Top training (lees meer ...)

• Praktijktraining ontruiming (lees meer ...)

• (On)aangekondigde ontruimingsoefening (lees meer ...)

Resultaat

Na afloop van de ontruimingsoefening hebben de BHV'ers goed inzicht in hoe het ontruimingsplan uit te voeren. De BHV'er is zich beter bewust van het pand waar zij werken. Iedereen is zich meer bewust van de procedures en wijze van samenwerken. Dit bevordert een positief resultaat bij een daadwerkelijke calamiteit.

Voor wie

De opleiding is bestemd voor alle medewerkers die in bedrijven of andere organisaties werkzaam zijn als bedrijfshulpverlener en optreden in geval van calamiteiten in het kader van de Arbowet. 

Praktische informatie

        1 dagdeel

 

Groepsgrootte

  • Afhankelijk van de gekozen methodiek van ontruimingsoefening

Kosten

  • Mede afhankelijk van de gekozen methodiek (vraag om een offerte op maat)

 

Locatie

  • De ontruimingsoefening wordt incompany gegeven

Tip

Wilt u een ontruimingsoefening organiseren in uw bedrijf? Neem contact met ons op voor meer informatie. Save a Life maakt de oefening op maat: toegespitst op de eigen situatie en het ontruimingsplan.​

Herhaling ontruimingsoefening

Wij adviseren om jaarlijks een ontruimingsoefening te organiseren zodat uw BHV’ers hun kennis en vaardigheden up-to-date houden. Naarmate uw BHV’ers meer ervaren zijn, wordt de oefening complexer en werken de BHV’ers zelfstandiger.

bottom of page