top of page

Prymaxx vluchtmasker PX VM60

Kopie van Prymaxx-Vluchtmasker_Etiket_ed

Prymaxx vluchtmasker PX VM60

  • Beschermd maximaal 60 minuten

  • Beschermd tegen vlammen, hitte, giftige gassen, rook

  • Inadem weerstand < 800 Pa

  • Uitadem weerstand < 300 Pa

  • Geschikt voor volwassenen

Rookvergiftiging is in 80% van de dodelijke slachtoffers bij brand de oorzaak. Door inademing van koolmonoxide en door rook geïrriteerde ogen is een veilige uitweg vinden nagenoeg een onmogelijke taak. Dit word bemoeilijkt door slecht zicht en tijdsdruk en zal resulteren in paniek!

Het Prymaxx vluchtmasker zet je snel op. Jouw hoofd en ogen zijn beschermd en je kunt gewoon rustig doorademen en zo snel mogelijk een veilige uitweg zoeken.

Let op: brand onttrekt zuurstof uit de lucht. Dit betekent dat je na verloop van tijd ook niet meer kunt ademen met een vluchtmasker. Breng jezelf daarom zo snel mogelijk in veiligheid.

bottom of page